HEI ELITE-Cup 2020 må desværre aflyses!

august 14, 2020

Vi beklager meget og havde til det sidste håbet at kunne finde en vej til at afvikle vores stævne. Med såvel den landsdækkende melding vedr. forsamlingsforbud, samt den lokale situation her i Aarhus må vi nu stoppe med at være stædige og se realistisk på om vi kan lave et stævneprodukt, som vi kan forsvare over tre dage med mange overnattende hold. Dette i særlig grad over for de gæstende hold vi havde glædet os til at tage imod, men også i forhold til de frivillige vi skal have i gang og hvor en række af dem i øjeblikket er hjemsendt fra deres civile arbejde her i Aarhus kommune. Vi kan garantere at beslutningen er taget efter mange lange og svære overvejelser, men i særlig grad i løbet af den sidste uge har udfordringer meldt sig så vi ikke længere kan se en farbar vej. Vi melder beslutningen ud nu af hensyn til klubbernes planlægning og føler ikke at vi kan trække beslutningen længere.

Alle penge der er indbetalt i holdgebyr og deltagergebyr vil blive betalt tilbage. Der vil komme en særskilt mail i løbet af de næste dage om hvordan det kommer til at foregå i praksis.

VIGTIG INFO!

Med denne aflysning ved vi at en lang række af landets bedste ungdomshold nu får et hul i kalenderen og mangler gode træningskampe frem mod turneringsstart. Vi vil gerne forsøge at være med til at løfte dette ansvar og finde ud af hvordan det kan foregå. Vores forslag er, at de deltagende hold deles i puljer på 4 som stævnet allerede har været planlagt og i stedet finder holdene så ud af at organisere små stævner rundt i landet. På denne måde kan vi sikre, at alle får organiseret sig med nye kampe indenfor forsamlingsforbuddet på 100 personer og uden at alle trænere og klubber nu skal i gang med at ringe på kryds og tværs for at finde ud af hvem der mangler kampe. Denne tanke er afprøvet hos nogle af de kontaktpersoner vi har i klubber med mange deltagende hold. Konkret vil vi gerne facilitere og igangsætte dette initiativ, som vi håber I vil være med til at diskutere rammen for. Vi indkalder kontaktpersoner fra de tilmeldte foreninger til virtuelt møde på Microsoft Teams på søndag d. 16.august kl. 17.00.

Kontaktpersoner bedes senest lørdag morgen kl. 10.00 melde ind til Lars Møller fra HEI Håndbold på mail: lmo@dhf.dk om I deltager i dette møde på Teams. Der udsendes invitation til de tilmeldte kontaktpersoner så vi kan få en snak om mulighederne. Samtidigt bedes I indledende indikere, om I kunne have interesse i dette alternativ. Vigtigt at understrege, at det ikke er HEI Håndbold der kommer til at arrangere disse små stævner og det er ikke for at oprette en ny stævneform. Vores tilbud er alene at facilitere oprettelsen og skabe kontakt mellem de tilmeldte hold så holdene kan få de nødvendige kampe inden sæsonstart.

Vi håber naturligvis at se jer tilbage til HEI ELITE-Cup 2021

Med sportslig hilsen

Styregruppen bag HEI ELITE-Cup