Turneringsregler

Af hensyn til korrekt afvikling af turneringen bedes lederne sørge for, at alle spillere kan legitimere sig.

Spilletid
2 x 20 min. med op til 5 min. pause samt mulighed for at dommerne kan stoppe tiden ved spilstop.

Regler
Vi spiller efter DHF regler med følgende tilføjelser:Der foretages lodtrækning før kampstart. I tilfælde af ens spilledragt er det førstnævnte hold, der sørger for skiftetrøjer.

Alle spillere må bruges
Da det jo ”kun” er et træningsstævne, har vi valgt at tillade, at alle spillere på holdkortet må bruges i samme kamp og at vi dermed tillader mere end 12 spillere på bænken.

Det er ligeledes OK for spillere der deltager på U-17 holdet at hjælpe U-19 holdet fra samme klub og det samme gælder fra U-15 til U-17. Dog udleveres kun præmier til det antal spillere der er tilmeldt det pågældende hold

Bortvisning og diskvalifikation
Disse indberettes til stævneledelsen, og spiller/leder kan idømmes én eller flere kampes karantæne. Diskvalifikation forårsaget af 3. gangs udvisning er undtaget.

Der spilles efter DHF’s gældende turneringsreglement, dog med følgende ændringer, at hvis flere hold står lige i points, afgøres rækkefølgen således:

1. Opnåede points i samtlige indbyrdes kampe
2. Måldifferencen i samtlige indbyrdes kampe
3. Flest scoret mål i samtlige indbyrdes kampe
4. Måldifference i holdenes samtlige kampe
5. Flest scoret mål i holdenes samtlige kampe
6. Omkamp 2 x 10 min. med 1 min. pause
7. Halvlege à 5 min.

I finalerunden om søndagen
I tilfælde af uafgjort spilles omkamp(e) på 1 x 5 min. dog max 2, indtil afgørelse finder sted. Derefter 5 straffekast til hvert hold. Er der stadig ingen afgørelse, skiftes holdene til at skyde 1 skud til der er fundet en vinder. Der foretages lodtrækning om, hvilket hold der skyder først i evt. straffekastkonkurrence.

Turneringsform
Der spilles i puljer alle mod alle. I U15 piger, U17 piger og U19 piger går nr. 1 og 2 fra hver pulje i semifinalerne. Nr. 3 og 4 fra hver pulje spiller placeringskamp.
I U15 drenge går nr. 1 fra hver pulje i finalen. I U17 drenge og U19 drenge går de tre puljevindere i semifinalen, samt den bedste 2’er.

Den bedste 2’er i U17 drenge og U19 drenge findes på følgende måde:
1. Opnåede point i puljen
2. Bedste resultat mod nr. 1 fra egen pulje
3. Flest scorede mål mod nr. 1 fra egen pulje
4. Målscore i samtlige kampe i puljen
5. Lodtrækning

Protester
Eventuelle protester skal være sekretariatet eller stævneleder i hallen i hænde senest 1 time efter kampen. Protestgebyr kr. 200 vedlægges den skriftlige protest. Beløbet betales tilbage, hvis protesten tages til følge. Protestudvalgets afgørelser er inappellabel.